Det är småföretagarna som är våra jobbskapare.

Det är småföretagarna som är våra jobbskapare. Utan dem stannar Sverige. Men för att de ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler som fokuserar mer på tillväxt och mindre på krångel. Det behöver bli billigare att anställa och mer rörlighet på arbetsmarknaden. Då tror vi att fler vågar byta jobb och fler, inte minst unga, får ett jobb att gå till.
Centerpartiet vill:
    

  • Göra det enklare att starta och driva företag·      
  • Att det ska vara lättare för unga att få sitt första jobb·      
  • Låta fler förmedla de lediga jobben·      
  • Göra om LAS så att kompetensen och inte anställningstid blir det viktiga
  • Att grundregeln blir att nyanlända får arbeta från dag ett i Sverige


Stoppar kommunen “Käppar i hjulet”, för flera jobb?
Centerpartiet i Kristinehamns Kommun 
har besökt Merx Fastigheter som köpt ett stort område på f.d. A9 området och HK center på Strand, för att ta del av deras utvecklingsplaner.

 

- Platsansvarig Bernt Skystedt tar emot oss med ett stort engagemang i sin uppgift att beskriva hur han ser fram emot att starta upp nya affärsverksamheter med nya jobb, i respektive område och berättar om flera pågående och planerande projekt.
Många nya entreprenörer, småföretag och anställda kommer här att finna sina nya jobb i en nära framtid, om Kristinehamns Kommun ser praktiska lösningar på bygglovsansökningar, inom rimlig tid, utan att det blir för mycket byråkrati.
När det gäller Merx fastigheter och f.d. A9 framhåller Bernt Skystedt:
-       Merx fastigheter har funnits i Kristinehamn i 10-12 år och vill vara ett långsiktigt fastighetsbolag. Äger bl.a. Takner och
          Ros och Merx Celia fastigheter. Omfattar ca 300 lägenheter..
-       Detaljplanen är nu prioriterad för f.d. A9 området. Vi har sökt bygglov för kasern nr 1 för bostäder, trygghetsboende + 65,          men fick tyvärr avslag. Sökt bygglov på 138:an för hotell, fick också här avslag.
-       I kasern nr 7 har Krongården, Hans Högfält, Sveriges största vandrarhem med ca 350 sängplatser, 26 anställda och kan                utöka till Ca 700 sängplatser, flera anställda, men stoppas av ”käppar i hjulet”
-       Hasse, har ett vandrarhem med restaurang, som primärt vänder sig till idrottande ungdomar som kommer från övriga                  landet och flera andra länder. Brommapojkarna t.ex. kommer 2ggr per år. Det är då 350 till 500 ungdomar som kommer.            Många föräldrar får tyvärr vända sig till Karlskoga, Örebro och Karlstad för att få boende.
          Höjs ventilations utbildning, hästtävlingar, motocross, hundtävlingar mm är exempel på övriga gäster.
-       På området finns dessutom jättefin gymnastikhall för uthyrning,
-        Förutom Krongården har vi hyresgäster som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Dagis och förskola.                 Och många flera.
 HK Center kommer att planeras och igångsättas efterhand som det blir klart med A9-området.
Vi från Centerpartiet tackar Bernt Skystedt för en mycket givande och intressant förevisning och förstår verkligen hans frustration beträffande det segdragna handläggandet i Kommunen gällande byggnadslovshandlingar. Film kommer senare.
Mot bakgrund av alla arbetstillfällen som nu kan skapas ute på ”Nya A9 området” och att vi nu noterat (2017-06-17 i NKP) avslag på Merx ansökan om bygglov, vill vi i Centerpartiet uppmana ledande politiker och handläggande tjänstemän att snarast ompröva ärendet.
 
Vi i Centerpartiet vill dessutom starkt betona att
Sedan 1990 har fyra av fem nya jobb kommit till i småföretag.
Det är småföretagarna som är våra jobbskapare. Utan dem stannar Sverige. Men för att de ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler som fokuserar mer på tillväxt och mindre på krångel. Det behöver bli billigare att anställa och mer rörlighet på arbetsmarknaden. Då tror vi att fler vågar byta jobb och fler, inte minst unga, får ett jobb att gå till.
Centerpartiet i Kristinehamns Kommun.

Del 2 med info. om HK Center kommer senare