Centerpartiet satsar på


Trygghet i hela landet
Sverige behöver ett nytt ledarskap. Våldet mot blåljuspersonal har ökat och straffen är alldeles för låga. Samtidigt säger poliser upp sig på grund av arbetets villkor. Här presenterar vi våra förslag på hur trygghet i hela landet kan skapas.
När blåljuspersonal utsätts för hot och våld vid uttryckningar, samtidigt som våldsutvecklingen eskalerar måste samhället säga ifrån.
Vi har därför lagt fram flera skarpa förslag och satsar hela 2,4 miljarder på polisen. Vilket bland annat skulle ge 2 000 fler poliser och extra resurser till såväl utredningsverksamhet, som lokala områdespoliser. Förslagen skulle göra det enklare och mer effektivt att bestraffa den som angriper eller försöker stoppa en utryckning. Nu har vi också kallat vi till aktuell debatt i riksdagen om polisens situation.
Vi tycker att det är viktigt att polisen är ute i de drabbade områdena och bygger kontakt med de boende. Liksom vi anser att förebyggande arbete för att stoppa attacker på brandkår- och ambulanspersonal är viktigt.
Det behövs också tas krafttag mot ungdomsbrottsligheten. Av den anledningen vill vi se till att de ungdomar som döms för stenkastning mot blåljuspersonal eller för att ha satt bilar i brand ska få avtjäna sin ungdomstjänst hos polis eller räddningstjänst – om man är lämplig för det.
I vår höstbudget lägger vi därför totalt 3,5 miljarder i trygghetssatsningar
Fler poliser: 1,7 mdkr 2017–2020
Fler civilanställda: 100 mnkr
Bättre arbetsvillkor: 160 mnkr
Polisreserv och förstärkt utredningsverksamhet: 140 mnkr
Trygghetsmiljoner: 50 mnkr 2017–2020
Utbildning mot hederskultur: 10 mnkr

20180627 NKP  läs - Väktare är inte  lokala poliser: http://dagens.nkp.se/#pages/192494/1/2,

 

Trailer

Inbjudan

Besöket


Det behövs fler poliser
Publicerad i går 19:00Uppdaterad i går 16:
10 000 fler poliser behövs i landet, eller 20 000. Så gott som alla politiska partier har gått ut och talat om att utöka polismyndigheten med tusentals fler anställda efter valet nästa år. Men hur många anser polisen själva att de behöver?
– 40-50 poliser till hade gjort stor skillnad, säger Lars Wirén, polischef i Värmland.
Therese Thorén
therese.thoren@vf.se